iGenia is een ingenieurs - consulting bureau dat zich focust op twee activiteiten:

bouwconsulting & 3D applicaties
veiligheidscoördinatie * energieprestatie EPB/EPC * blowerdoortest * infrarood thermografie


3D applicaties

3D applicaties omvat diverse begrippen zoals:
• 3D analyses
• 3D ontwerpen
• 3D scannen
• 3D printen
en bevindt zich in tal van marktsectoren.

Indien uw bedrijf innovatieve doelstellingen voor ogen heeft waarbij verschillende 3D applicaties tot de mogelijkheden behoren, biedt iGenia hulp bij ontwerp en logistieke keten. iGenia is ook actief in de bouwsector en architectuur voor het 3D printen van maquettes en prototypes.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief
Energieprestatie EPB/EPC

Plannen om te bouwen of te verbouwen? Dan voldoet uw nieuwbouw- of renovatieproject best aan de nieuwe energieprestatieregelgeving, die bepaalde eisen stelt aan het niveau voor Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB). De nieuwe energieprestatieregelgeving heeft als doel energiezuinige en comfortabele nieuwbouw- en renovatieprojecten te realiseren. Op termijn betekent dat immers een aanzienlijke energiebesparing, en dat is gunstig voor zowel het leefmilieu als voor uw portemonnee. iGenia werkt samen met de architect aan een ontwerp dat bij het indienen van een vergunningsaanvraag conform is aan alle wetgeving. Hiervoor is een goede communicatie en samenwerking in een bouwproject onontbeerlijk. iGenia specialiseert zich niet alleen in energieprestatie & binnenklimaat, maar volgt ook de recentste updates omtrent de huidige bouwvereisten, brandveiligheidsnormen en toegankelijkheidsnormen van gebouwen. Dit is zeker een must om tijd en geld te besparen op jouw bouwproject! Bouw samen met iGenia aan een groene toekomst voor uw budget.

Veiligheidscoördinatie

Onze veiligheidscoördinator - ontwerp werkt op basis van de plannen van de architect en onderzoekt hoe de woning tijdens de bouwfase op een veilige wijze te realiseren is. Hij houdt rekening met risicopreventie bij de keuze van bepaalde werkprocedés of technieken, bij architecturale keuzen en bij de planning van de uit te voeren werken. Het is de taak van de coördinator om een V&G plan op te stellen waarin de voorschriften staan waaraan de aannemers die op de bouwplaats werkzaamheden uitvoeren aan moeten voldoen. Tijdens het realiseren van het bouwproject ziet de veiligheidscoördinator - uitvoering erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de werf. Hij coördineert de activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats. Verder maakt hij het postinterventiedossier op. Dit laatste is een "handleiding" van het bouwwerk en bevat informatie van de verschillende aannemers over de gebruikte materialen, de gebruikte uitvoeringstechnieken, technische documentatie van de installaties en as-built plannen. Bovendien kan de notaris bij de latere verkoop van het gebouw het postinterventiedossier vragen. Geef jouw werf een veilig gevoel en bouw met iGenia!

Blowerdoortest

iGenia voert luchtdichtheidsmetingen uit op nieuwbouw- en verbouwingsprojecten. Wanneer u woning de vereiste normen inzake energieprestatie & binnenklimaat (EPB) niet behaald of wil verbeteren kan u beroep doen op blowertesten. De maat voor het E-peil wordt berekend aan de hand van verschillende factoren waaronder één daarvan: Luchtdichtheid. Deze test verzorgt dat u E-peil met ongeveer 10 punten daalt en dat u woning een gunstiger energieprestatie heeft. Indien geen blowertest is uitgevoerd dan rekent de EPB verslaggever met een “waarde bij ontstentenis” en levert dit sowieso een slechter resultaat. Uw voordeel: Het behalen van de vereiste normen zorgt voor subsidies!

Infrarood thermografie

Met een thermografische scan van jouw woning of installatie kan onzichtbare fouten of verliezen worden achterhaald. iGenia beschikt over de meest professionele apparatuur inzake thermografie om volgende problemen op te lossen:
• Constructiefouten van gebouwen achterhalen
• Lokaliseren van lekken in daken of installaties
• Analyse van de gebouwenschil voor een volledig energie advies
• Controle van verwarmingsinstallaties
• Controleren van zonnepanelen op efficientie
• Controle op vochtschade en schimmelvorming
• Controle van luchtdichtheid van gebouwen
• Opsporen van ondergrondse lekken

Geen opbreekwerken, vernieuwingen, renovaties of revisies zonder zekerheid van wat de oorzaak is! Bespaar onnodige kosten en contacteer iGenia!